Skip to the main content

Contributie Regeling seizoen 2019-2020

De contributie voor dit nieuwe seizoen is gewijzigd (+ € 3,00). Reden hiervoor is voornamelijk de verhoging van de huurbijdrage aan het Denksportcentrum.

De contributie wordt € 93,– voor leden, die alleen lid zijn van onze vereniging. Is men óók lid van één andere bij de NBB aangesloten bridgeclub dan bedraagt de contributie   € 82,–.  Bent U ook nog lid van een 3e vereniging aangesloten bij de NBB, dan bedraagt de contributie € 78,–.

De bijdrage voor een begunstiger/donateur bedraagt vanaf € 10,–.

Andere artikelen

Afmelden speelmoment

Schriftelijk afmelden via het schrift tijdens de speelavonden. Telefonische afmeldingen op de...

04/10/2020 - Lenie Zwartveld

Voorlopige contributie 2020-2021

Om de volledige infrastructuur in stand te kunnen houden hebben wij U begin augustus een nota...

03/10/2020 - Jack van der Put

Statuten en Wedstrijdreglement Drechtsteden 2019

30/09/2019 - Jack van der Put